رهگیری سفارش

رهگیری
مهندسی مکانیک

نام فایل : دانلود مقاله تعیین مدول یانگ چوب به کمک تست ضربه
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : رشته مهندسی مکانیک تعداد صفحات 10


نام فایل : دانلود رایگان نگاهی بر رشته مهندسی مکانیک
توضیحات : رشته مهندسی مکانیک تعداد صفحات 10
نام فایل : راهنمای آزمايشگاه خواص مکانيکی
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 14


نام فایل : An introduction to the finite element method - solution manual (J.N. Reddy)دانلود پروژه
قیمت : 42000 تومان

توضیحات : رشته درسي دانش آموزي و دانشجويي(مهندسی مکانیک) تعداد صفحات 423