رهگیری سفارش

رهگیری
مهندسی معدن

نام فایل : دانلود رایگان همه چیز در مورد مهندسی معدن
توضیحات : تعداد صفحات تحقیق آماده: 4
نام فایل : تاريخچه شركت ملي حفاري ايران
قیمت : 500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات ۵


نام فایل : A Geochemical Classification for Granitic Rocks
قیمت : 2000 تومان

توضیحات : نام فارسی:طبقه بندی ژئوشیمیایی برای سنگ های گرانیتی تعداد صفحات : 15