رهگیری سفارش

رهگیری
مهندسی رباتیک

نام فایل : دانلود رایگان نگاهی بر رشته مهندسی رباتیک
توضیحات : رشته مهندسی رباتیک تعداد صفحات3
نام فایل : دانلود تحقیق مسیر یابی ربات با استفاده از آتاماتای سلولی و بینایی ماشین
قیمت : 500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 5


نام فایل : دانلود تحقیق پياده سازي سخت افزاري و مقايسه عملكرد كنترل فازي و روش كنترل كلاسيك
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 8