رهگیری سفارش

رهگیری
شیمی

نام فایل : دانلود تحقیق فلزات سنگين
قیمت : 6500 تومان

توضیحات : رشته شیمی تعداد صفحات 69


نام فایل : دانلود مقاله آزمايش و بررسي ساختار ميكروسكوپي چدن خاكستري كم كربن
قیمت : 5000 تومان

توضیحات : رشته شیمی تعداد صفحات 51


نام فایل : دانلود تحقیق سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك
قیمت : 7500 تومان

توضیحات : رشته شیمی تعداد صفحات 75


نام فایل : دانلود تحقیق نظريه مولكولي آوگادرو
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : رشته شیمی تعداد صفحات 10


نام فایل : حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوكامپوزیت نانورس
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 6
نام فایل : بررسی و اندازهگیری فلزات سنگین نیکل، سرب، مس، منگنز، روی،
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 10
نام فایل : ررسی بنیادین
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 44
نام فایل : استفاده از نانو ذرات اکسید روی آالییده شده با سرب برای حذف آالیینده ها رنگی تحت
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 12
نام فایل : ارزیابی مواجهه با فلزات سنگین مس، روی، کادمیوم و سرب در سبزیجات--
قیمت : 4000 تومان

توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 447


نام فایل : دانلود رایگان مقاله همه چیز در مورد رشته شیمی
توضیحات : (دانلود کتاب , مقاله و جزوه رشته شیمی) تعداد صفحات مقاله: 10