رهگیری سفارش

رهگیری
الکترونیک

نام فایل : دانلود رایگان مقدمه ای بر ميكروكنترولر
قیمت : 2000 تومان

توضیحات : رشته مهندسی برق تعداد صفحات 20


نام فایل : دانلود رایگان همه چیز در مورد مهندسی الکترونیک
توضیحات : تعداد صفحات تحقیق آماده: 7
نام فایل : طراحی و ساخت فرکانس متر با میکروکنترلر avr
قیمت : 6500 تومان

توضیحات : (دانلود پروژه, مقاله و تحقیق اماده رشته مهندسی الکترونیک) تعداد صفحات: 61


نام فایل : دانلود پروژه طراحی و ساخت تاکومتر
قیمت : 4000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات: 38


نام فایل : دانلود پروژه طراحی خانه هوشمند با میکروکنترلر
قیمت : 7500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات: 83


نام فایل : دانلود پروژه دور کننده الکترونیکی حشرات و جانوران
قیمت : 8000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات: 86


نام فایل : دانلود پروژه بررسی انواع سلف و ساختمان آنها
قیمت : 7000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات: 55


نام فایل : دانلود پروژه آشکارساز نوری
قیمت : 9000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات: 81